Колективні переговори – ключ до ефективності бізнесу

Колективні переговори не лише покращують заробітну плату та умови праці працівників. Вони також підвищують продуктивність компанії.

Соціально-економічна криза, спричинена пандемією, створила три ключові загрози для сфери праці: для якості та кількості зайнятості, а також для найбільш вразливих груп населення. Щоб мінімізувати ці загрози, Міжнародна організація праці закликала вжити відповідних заходів, що випливають із соціального діалогу, для забезпечення реструктуризації бізнесу та збереження робочих місць. Занепокоєння МОП знайшло своє відображення в різних дослідженнях, які виявили, як криза Covid-19 загострила проблеми нестабільності, нерівності, незахищеності та ізоляції.

Управління цією кризою висунуло на перший план важливість реальної економіки, водночас даючи зрозуміти, що деякі “основні робочі місця” були низькооплачуваними і нестабільними. Вплив пандемії на умови праці особливо позначився на жінках, молодих людях і тих, хто працює на тимчасових і низькокваліфікованих роботах. Бідність і нерівність зросли в суспільствах по всьому світу.

У той час в Іспанії угоди, досягнуті шляхом соціального діалогу, дозволили зберегти мільйони робочих місць за допомогою таких інструментів, як схеми короткострокових звільнень (ERTE). Однак, незважаючи на їхню корисність, ERTE були одноразовим інструментом, який провістив появу нових моделей управління, в центрі яких була б турбота про працівників.

Компанії не можуть бути звільнені від обов’язку піклуватися про своїх працівників. Економічні суб’єкти не можуть вимагати більшої відданості та продуктивності праці, не пропонуючи кращого добробуту на роботі та не відмовляючись від практик, які підвищують нестабільність робочих місць.

Добробут на робочому місці

Ідея добробуту на робочому місці наразі здебільшого ґрунтується на понятті соціального обміну та взаємної вигоди, що лежать в основі трудових відносин. Але можна заглибитися глибше і дослідити, як колективні переговори та управління людськими ресурсами можуть позитивно впливати на добробут і трудові відносини. А робоче середовище, орієнтоване на потреби та очікування працівників, останніми роками привертає увагу деяких компаній та багатьох дослідників.

Якість життя на роботі залежить від участі працівників на всіх рівнях ієрархії – у формуванні робочого середовища зі сприятливими психосоціальними умовами, в організаційних процесах і методах, а також у досягненні цілей організації. Зрештою, таке залучення матиме позитивний вплив на відданість працівників та їхню продуктивність.

Тут у гру вступають колективні переговори – один із центральних інститутів регулювання ринку праці. В іспанській системі трудових відносин умови праці більшості працівників регулюються саме в цих рамках. Дані, опубліковані Міністерством праці та соціальної економіки, свідчать, що у 2022 році (попередньо) 3950 зареєстрованих колективних договорів регулювали умови праці 11,6 мільйона працівників і стосувалися загалом 1,2 мільйона компаній.

Провідна роль

Колективні переговори відіграють провідну роль у підвищенні добробуту працівників та зменшенні незахищеності їхніх робочих місць. Проте, незважаючи на їхню важливість для життя працівників, існує мало досліджень щодо того, як вони задовольняють їхні потреби та очікування, на відміну від їхнього впливу на продуктивність та конкурентоспроможність бізнесу.

Дослідження “Колективні переговори”, проведене Фондом 1 травня профспілкової конфедерації CCOO та координоване університетами Леона і Кордови, має на меті заповнити цю прогалину. Це дослідження, що використовує кількісну методологію, засновану на онлайн-опитуванні 1600 працівників, які проживають в Іспанії, вивчає вплив колективних переговорів на добробут і гарантії зайнятості – і, в свою чергу, на відданість і продуктивність праці.

Основний висновок полягає в тому, що колективні переговори є важливим елементом для працівників, які бачать покращення свого добробуту на роботі та зменшення їхньої нестабільності. Таке покращення добробуту та зменшення незахищеності супроводжується зростанням їхньої відданості своїй компанії. Це підкреслює чіткий взаємозв’язок між колективними переговорами та ефективністю роботи.

Сприйняття працівників

Серед інших висновків дослідження розглядаються актуальні та тривожні питання, пов’язані зі сприйняттям працівниками колективних переговорів, добробуту та нестабільності їхнього становища. Так, 54,7% респондентів вважають, що колективні договори покращують рівність між жінками та чоловіками в компанії, 53,3% вважають, що колективні переговори позитивно впливають на охорону праці та безпеку, а 52,3% вважають, що вони покращують умови їхньої праці.

Водночас 49% вважають, що вони не можуть вести переговори щодо умов праці, а майже кожен четвертий працівник боїться репресій у разі вступу до профспілки. Водночас, 28,1% вважають, що їхня робота не забезпечує їм достатнього доходу, 32,2% кажуть, що страждають від надмірної тривалості робочого дня, а 34,8% вважають, що не мають можливостей для просування по службі.

Хоча 55% респондентів задоволені своїм самопочуттям на роботі, 55,3% відчувають, що їхня робота призводить до розумового та емоційного виснаження, а 44,3% вважають, що вона викликає такі стани, як дратівливість, смуток, напруженість або нервозність. Значна частина респондентів (30%) стверджують, що їм важко розслабитися після роботи, а 36,8% визнають, що робота втручається в їхнє особисте життя. І, зосереджуючи увагу саме на жінках, дослідження вкотре показує, що вони користуються меншими трудовими правами, страждають від особливо тривалого робочого дня, а також схильні до неповної зайнятості.

Більш нагальні проблеми

Результати цього дослідження можуть сприяти реформуванню та розвитку нормативно-правової бази трудових відносин і, в тому числі, колективних переговорів. Це стає ще більш актуальним, коли через кризу Covid-19 та діджиталізацію економічних відносин трансформація світу праці та трудових відносин прискорюється.

Як показує дослідження, завдяки покращенню добробуту на роботі, зменшенню нестабільності та підвищенню відданості працівників, колективні переговори є основою для підвищення ефективності бізнесу. Діалог і співпраця між компаніями та представниками працівників можуть перетворитися на високоефективні робочі практики, які призводять до збалансованого і справедливого розподілу створеного багатства.

Як інститут управління трудовими відносинами, колективні переговори повинні стати відправною точкою для нового пакту або соціального договору, в якому буде досягнуто соціально-економічного консенсусу про те, що компанії не повинні задовольняти свої потреби та очікування за рахунок потреб та очікувань працівників. Навпаки, має бути досягнута рівновага між підвищенням ефективності бізнесу та розширенням і покращенням прав і умов праці працівників. Лише таким чином колективні переговори стимулюватимуть і мотивуватимуть зміни в емансипаційному напрямку, орієнтуючись на добробут працівників.

Автори:

Рамон Руеда Лопеспрофесор організації бізнесу в Університеті Леона, спеціалізується на корпоративній соціальній відповідальності, гендерній рівності, ринку праці, управлінні людськими ресурсами та туризмі;

Хайме Аджа Вальєпрофесор соціології в Університеті Кордови. Його поточні дослідження пов’язані з соціологією праці, особливо з вивченням нестабільності зайнятості.

Джерело: Social Europe, ЄС

МК

Поделиться:

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх