Новини України та Світу, авторитетно.

Прагнення нового робітничого класу до солідарного «ми»

Німецьке дослідження виявило, що новому робітничому класу бракує класової свідомості, але він чітко усвідомлює соціальну нерівність.

Той факт, що світ праці кардинально змінився за останні сто років, не є новиною. А от те, що в нашому високотехнологічному суспільстві, заснованому на знаннях, половина працездатного населення відносить себе до робітничого класу, – ні.

Минулого року Фонд ім. Фрідріха Еберта замовив емпіричне дослідження, в якому було опитано понад 5 000 людей у Німеччині. Ми супроводжували це кількісне опитування фокус-групами, в яких брали участь переважно виробничі працівники та працівники сфери послуг, а також працівники соціокультурних професій, такі як медсестри чи вчителі.

Дуже різноманітний

Світ зайнятості в Німеччині дуже різноманітний. Виробничий сектор більше не є домінуючим, натомість широко розповсюдженими стали види діяльності, що мають адміністративний або міжособистісний характер. Так само змінилася картина робітничого класу: якщо “старий робітничий клас” складався переважно з виробничих робітників, то сучасний робітничий клас включає в себе, принаймні, працівників сфери послуг.

Наше дослідження показало, що останні часто перебувають у гіршому становищі, ніж виробничі робітники, з точки зору доходів та активів, тому таке розширення робітничого класу має сенс, якщо ми хочемо зафіксувати зміни, що відбулися. Проте малий бізнес і самозайняті також часто перебувають у гіршому фінансовому становищі, ніж виробничі працівники. Спільним для них є досить низький дохід і пов’язані з ним фінансові турботи, а також важкі умови праці.

Зміни у світі праці також впливають на гендерні відносини. У той час як 83% виробничих робітників – чоловіки, у сфері послуг спостерігається протилежна картина, де частка жінок становить 70%.

Незважаючи на відмінності в доходах і трудовому житті, існує принципово позитивне ставлення до зайнятості: дві третини опитаних задоволені умовами праці, а 85% пишаються своєю роботою. Переважна більшість із задоволенням ходить на роботу. Але дехто також хоче більшого визнання за неї, особливо ті, хто вважає свою роботу суспільно важливою.

Соціальна приналежність

Члени сучасного робітничого класу демонструють найвищий рівень згоди у питанні, чи відчувають вони свою приналежність до робітничого класу: 83% виробничих робітників і 70% працівників сфери послуг ідентифікують себе як таких. Проте навіть 41% тих, хто працює в управлінні (наприклад, бухгалтери або контролери), відносять себе до робітничого класу. Загалом, 54% працівників та колишніх працівників відносять себе до цього класу.

Водночас переважна більшість представників цих професійних груп відносять себе до середнього класу. Єнський соціолог Клаус Дьорре пояснює цей поштовх від робітничого класу до середнього “ефективною інсценізацією соціальної середини, завдяки якій зникають класові питання”. Прагнення до соціального визнання та приналежності до середнього класу є глибоко вкоріненим: бути представником середнього класу означає шлях до процвітання, визнання цінності та “респектабельного” членства в суспільстві.

І навіть якщо багато працівників відчувають свою приналежність до робітничого класу, це не призводить до мобілізуючого, об’єднуючого почуття спільноти, що виходить за межі різних професійних груп. Скоріше, існує прагнення до загального визнання того, що власна робота є актуальною і сприймається суспільством як важлива.

Респонденти у фокус-групах відчували, що саме вони забезпечують функціонування країни. Вони бачили себе пересічними споживачами, в центрі подій, гвинтиками машини, ніби в нескінченних перегонах на витривалість. У політичному дискурсі вони хотіли б “більш зрозумілої мови”. Вони бачили себе соціальною більшістю, але не як “солідарне ми” з яскраво вираженою ідентичністю чи почуттям спільності – радше як тих, “кому доводиться працювати за свої гроші, і в кого їх просто небагато залишилося”.

Класова свідомість?

Усвідомлення себе частиною групи в соціальній структурі, що має спільну ідентичність, є передумовою для колективних дій. Представництво інтересів, наприклад, через профспілки, є наслідком цього відчуття спільності.

У фокус-групах, однак, часто згадували про брак солідарності всередині робітничого класу або власної професійної групи: “Я не думаю, що солідарність насправді існує… Так, це якось всі проти всіх. Кожен намагається просто вижити”. Так описав своє враження 60-річний монтажник каналізаційних та енергетичних систем з Бохума. Ця відчутна відсутність колективу частково пояснюється взаємною конкуренцією, яка живиться взаємозамінністю окремих працівників у багатьох верствах робітничого класу.

Звичайно, класову свідомість як таку не можна виміряти простим запитанням в анкеті. Тому ми досліджували її за допомогою індексу свідомості, заснованого на ідеях Еріка Оліна Райта і розробленого в рамках проекту Німецького дослідницького фонду “Класова структура і класова свідомість у Федеративній Республіці Німеччина”.

Наші результати показують, що професійні групи нового робітничого класу, зокрема, демонструють високі показники за цим індексом. Виробничі працівники мають високий рівень класової свідомості – 37%, так само як і працівники сфери послуг – 39%. Однак статистику очолюють соціокультурні (напів)професіонали – 43%, тобто працівники міжособистісної сфери, такі як вихователі, медсестри та вчителі. Ці висновки узгоджуються зі сприйняттям власної роботи: люди, які часто досягають межі своєї психічної стійкості або вважають свою роботу соціально значущою, мають вищу класову свідомість.

Соціальні нерівності

Свідомість спільного класу підтримує колективні дії для досягнення політичних інтересів. В організованій формі саме тут вступають у гру профспілки. Хоча членство в профспілках у Німеччині в цілому впало майже на 50 відсотків за останні 20 років, у профспілці працівників сфери послуг Ver.di воно значно зросло за останні роки. Це узгоджується з висновком про вищу класову свідомість у професійних класах соціокультурних (напів)професіоналів і працівників сфери послуг.

Хоча у фокус-групах роль профспілок у деяких випадках обговорювалася критично – зокрема, йшлося про надто тісний зв’язок з політикою та роботодавцями – учасники хотіли б бачити більш солідарне та організоване представництво інтересів. Для профспілок і політичного руху цього класу “робітничої середини” це має стати стимулом для відновлення довіри до організацій через якісну політичну роботу. У будь-якому випадку, прагнення до колективного представництва інтересів глибоко вкорінене в новому робітничому класі.

Тут часто складається враження, що політика не займається важливими речами в житті. “Міграція морських черепах важливіша”, – сказав працівник складу з Рурської області. Існує так багато всього, що потрібно зробити, особливо для зменшення соціальної нерівності. Зокрема, були сформульовані вимоги щодо більшої фінансової безпеки, такі як підвищення мінімальної заробітної плати, кращого забезпечення в старості або доступної орендної плати.

Однак це фундаментальне усвідомлення несправедливості соціально-економічних реалій наштовхнулося на покірне прийняття існуючої нерівності. Залізничний технік-електронік із Саксонії тверезо описав неможливість змінити щось у соціальній структурі словами: “Хто народився бідним, той, мабуть, і помре бідним”.

«Робоча середина»

Відчуття, що, незважаючи на важку роботу, людина має лише трохи більше, щоб не зірватися з життєвого канату, виражалося в цитатах з фокус-груп, а також у цифрах з опитування. Причому задоволеність трудовим життям, що простежується в останніх, швидко перетворювалася на нерозуміння і диференціацію, якщо виникало враження, що до інших груп ставляться привілейовано, а власна праця не є соціально визнаною.

Саме з цього має починатися політика, якщо вона прагне бути “політикою для працюючої середини” – але не в тій формі, яка спирається на виключення та деградацію тих, хто не може або більше не може працювати. Дешева гра на протиставленні людей з невеликими грошима людям з ще меншими грошима є не лише нечутливою і слугує популістській правій риториці; вона також не вирішує проблему соціальної нерівності.

Концепція “робітничої середини” насправді добре відповідає стану робітничого суспільства в Німеччині: з одного боку, переважна більшість бачить себе в центрі соціальної ієрархії; з іншого боку, робота продовжує відігравати центральну роль в ідентичності. Термін “робітничий клас” може здатися багатьом застарілим, але багато хто все ще відчуває себе пов’язаним з ним – чи то через традиції, чи то через гордість, чи то просто через почуття відданості роботі та життю і прагнення до прогресу.

“Середина” і “робота” мають позитивні конотації як місця ідентичності, а також об’єднує їх відчуття глибокого впливу на суспільство і важливої ролі. Людина працює, щоб бути посередині. Тому завданням політики має бути створення необхідних рамок і умов для досягнення цього – за допомогою класової політики для робітничої середини, яка відроджує забуті конфлікти розподілу.

Це має забезпечити не лише риторичне визнання і вдячність, але й реальні покращення для всіх тих, хто забезпечує функціонування країни. Таким чином, “солідарне ми” можна буде знову відчути.

Автори: Катріна Шлеґер очолює відділ аналізу та планування у Фонді ім. Фрідріха Еберта з травня 2021 року. Раніше вона обіймала різні посади в міжнародному відділі Фонду, зокрема очолювала офіс Фонду в Шанхаї;

Ян Ніклас Енгельс відповідає за емпіричні соціальні та трендові дослідження у відділі аналізу, планування та консалтингу Фонду ім. Фрідріха Еберта. Раніше він працював у Фонді на різних посадах у Німеччині та за кордоном, у тому числі очолював офіс Фонду в Будапешті;

Анніка Арнольд – політична радниця з емпіричних соціальних досліджень у відділі аналізу, планування та консалтингу Фонду ім. Фрідріха Еберта. Перед тим, як приєднатися до FES у 2020 році, вона проводила різні дослідницькі проекти в Університеті Штутгарта, де також здобула ступінь доктора філософії.

Джерело: Social Europe, ЄСМК

Поделиться:

Опубліковано

у

Теги: