Новини України та Світу, авторитетно.

Нові «власні ресурси» ЄС потрібні для нових викликів

Бюджет ЄС надто малий і надто базується на внесках країн-членів, що сприяє формуванню недалекоглядної ментальності.

Бюджет Європейського Союзу нагально потребує реформування. Він не відповідає викликам, з якими стикається ЄС – ні його обсяг, який, попри зростаючі виклики, протягом останніх десятиліть обмежується приблизно 1 відсотком валового національного доходу (ВНД) ЄС, ні структура видатків і доходів.

Систему доходів “власних ресурсів” ЄС навряд чи можна охарактеризувати як орієнтовану на майбутнє. У ній домінують внески країн-членів, що базуються на податку на додану вартість (власні ресурси на основі ПДВ), валовому національному доході (власні ресурси на основі ВНД) і, починаючи з 2021 року, на неперероблених пластикових відходах (власні ресурси на основі пластику). Їхня сукупна частка в загальному обсязі власних ресурсів (за винятком інших надходжень) у довгостроковій перспективі зростає, сягнувши 83,4% у 2022 році. На противагу цьому, традиційні власні ресурси, які представляють собою справжні власні ресурси, що базуються на політиці ЄС і включають митні збори, що стягуються на зовнішньому кордоні ЄС, з часом постійно зменшувалися і становили 16,6% у 2022 році.

За винятком власного ресурсу на основі пластику, який спрямований на утримання неперероблених пластикових відходів, існуючі власні ресурси не сприяють досягненню важливих цілей ЄС. Більше того, зменшення ваги традиційних, справжніх власних ресурсів означає низьку фінансову автономію ЄС, яка продовжує зменшуватися. Не в останню чергу, фінансування більшої частини видатків ЄС за рахунок внесків країн-членів сприяє тому, що вони більше зацікавлені у своїх чистих позиціях (різниця між фінансовими внесками та отриманими трансфертами), ніж у максимізації доданої вартості для союзу, що забезпечується бюджетом.

Фундаментальна реформа

Нещодавно давні дебати про докорінну реформу системи доходів ЄС набули нового імпульсу. Це пов’язано з необхідністю погашення боргу ЄС наступного покоління та забезпеченням стабільного і надійного потоку доходів, якщо ми хочемо зберегти довіру до ЄС як кредитоспроможного емітента облігацій, а також з появою потенційних реальних власних ресурсів, пов’язаних з політикою Євросоюзу.

Інноваційні нові власні ресурси можуть замінити частину власних ресурсів, що базуються на ВНД, і таким чином переорієнтувати фінансування видатків ЄС з національних внесків на більш реальні власні ресурси, генеруючи при цьому додаткові доходи, необхідні для погашення боргу ЄС наступного покоління і розширення дуже обмеженого бюджету. Вони можуть не лише забезпечити надходження для фінансування видатків ЄС, але й вирішити довгострокові проблеми, з якими стикається ЄС, такі як зміна клімату.

В умовах нинішньої кризи, зокрема російської агресії проти України, середньостроковий перегляд Багаторічної фінансової програми ЄС (МФП) на 2021-27 рр. був використаний для виділення додаткових 64,6 млрд євро видатків, з яких 50 млрд євро було передбачено для фонду для України. Однак перегляд був завершений у лютому без домовленості про нові власні ресурси.

Нові власні ресурси

Розпочинаючи середньостроковий перегляд у червні минулого року, Європейська Комісія оновила пропозицію щодо нових власних ресурсів після укладення у грудні 2020 року Міжінституційної угоди (МІУ) з Європейським Парламентом та Радою ЄС. Для фінансування витрат на запозичення NextGenerationEU, схвалених Європейською Радою в липні минулого року, МІУ запропонувала, серед іншого, дорожню карту пошуку нових власних ресурсів протягом періоду МФМ 2021-27 років.

У грудні 2021 року Комісія запропонувала перший кошик нових власних ресурсів. Він включатиме аукціони все більш жорстких квот на викиди, пов’язаних із Системою торгівлі викидами ЄС (СТВ) та Механізмом прикордонного регулювання викидів вуглецю (CBAM) для запобігання “витоку вуглецю” за межі Союзу. Він також використовуватиме залишкові прибутки найбільших транснаціональних підприємств, які виділяються ЄС відповідно до першого компоненту угоди про мінімальне корпоративне оподаткування, укладеної Організацією економічного співробітництва та розвитку і “Великою двадцяткою” (G20). Другий кошик, заснований на оподаткуванні фінансових операцій і корпорацій, мав бути запропонований Комісією до кінця 2023 року.

У скоригованому пакеті, запропонованому Комісією в червні минулого року, було переглянуто початкову пропозицію щодо першого кошика нових власних ресурсів. Він включає три нові власні ресурси, які мають бути запроваджені з цього року:

  • власний ресурс на основі СТВ, що складатиметься з 30% надходжень від аукціонів СТВ і приноситиме 7 млрд євро на рік з 2024 року і 19 млрд євро на рік з 2028 року;
  • власний ресурс на основі CBAM, що базується на 75% надходжень від CBAM, з якого очікується щорічний обсяг у розмірі 1,5 млрд. євро з 2028 року, та
  • власний ресурс, що формується за рахунок стягнення 0,5% від валового операційного прибутку корпорацій, який має генерувати щорічні надходження в розмірі 16 млрд євро.

Загалом, очікується, що цей скоригований перший кошик нових власних ресурсів буде приносити 23 млрд євро щорічно (з власного ресурсу на основі СТВ та тимчасового статистичного власного ресурсу на основі прибутків компаній) починаючи з 2024 року. Починаючи з 2028 року, три нові власні ресурси, запропоновані в скоригованому першому кошику, будуть генерувати щорічні надходження до 36,5 млрд. євро.

Зобов’язання, що має юридичну силу

На четвертий рік після укладення угоди про МІС, яка включала зобов’язання щодо запровадження нових власних ресурсів, не було досягнуто значного прогресу. Ухвалення скоригованого першого кошика нових власних ресурсів Радою все ще очікується, хоча надходження до бюджету ЄС очікувалися вже з 2024 року. З причин, зазначених вище, впровадження інноваційних нових власних ресурсів не повинно більше відкладатися.

Враховуючи нагальність кліматичної кризи, “зелені” власні ресурси мають бути пріоритетними. Доходи від СТВ і CBAM, запропоновані Комісією, є особливо привабливими, оскільки вони безпосередньо пов’язані з політикою ЄС, яка не могла б існувати без загальноєвропейської координації. Враховуючи, що ці політики вже існують, вони можуть бути реалізовані досить швидко. Інші потенційні “зелені” джерела для бюджету ЄС включають податки на міжнародну авіацію та судноплавство або криптовалюти, які асоціюються з негативним впливом на клімат.

Крім того, скоординоване запровадження на всій території ЄС прогресивного податку на багатство для заможних домогосподарств могло б зменшити ухилення від сплати податків і забезпечити значні надходження до бюджету ЄС. Значні надходження можна було б також отримати, як це передбачалося спочатку в МІУ, шляхом скоординованого оподаткування фінансових операцій з низькими податковими ставками, що також могло б стабілізувати фінансові ринки.

Це частина нашої серії про прогресивний “маніфест” для виборів до Європейського парламенту

Автор: Маргіт Шратценсталлер – старший економіст у WIFO, Австрійському інституті економічних досліджень, працює в дослідницькій групі “Макроекономіка та європейська економічна політика” з 2003 року. До сфери її експертизи входять (європейська) податкова та бюджетна політика, бюджет ЄС, податкова конкуренція та гармонізація, сімейна політика та гендерне бюджетування.

Джерело: Social Europe, ЄС

МК

Поделиться:

Опубліковано

у

Теги: