На тлі аномії та правління рантьє європейська ліва в кризі

Ліві пішли разом зі зміщенням влади до залів засідань та бюрократії, що підриває політичні амбіції та суспільну довіру.

Вибори до Європейського парламенту в червні, схоже, призведуть до того, що праві партії консолідують свою владу, посилюючи загальний занепад європейської соціал-демократії, який тривав протягом кількох десятиліть. Хоча вектор відступу, без сумніву, має національні особливості, існують і спільні фактори, що об’єднують країни. 

У своїй книзі “Заповнюючи порожнечу” покійний політолог Пітер Мейр обговорював зростаючий розрив між громадянами та політичними партіями в європейських демократіях, що проявляється у зниженні явки на виборах та скороченні партійного членства. Група професійних менеджерів, відданих єдиній меті – перемогти опонентів на виборах, заповнила цю “порожнечу”, але за рахунок ослаблення партійної присутності у звичайних громадських заходах та соціальних мережах. Це особливо сильно вдарило по лівих партіях.

Соціал-демократичні партії також пішли шляхом передачі повноважень щодо прийняття рішень ринковим суб’єктам, технократичним інституціям та наднаціональним організаціям, які, у свою чергу, стали менш підконтрольними та підзвітними політичному нагляду. Таке делегування відповідальності неминуче – і знову ж таки з відчутними наслідками для лівих – супроводжувалося звуженням обсягу політичних програм.

Процес відокремлення був номінально демократичним, у тому сенсі, що його контролювали обрані політики, але вони рідко або відкрито агітували за зміни, які він тягне за собою. Скоріше, вони використовували неявний консенсус. І хоча кількість питань, щодо яких громадяни вважають, що їхні голоси мають значення, зменшилася – їхні голоси замінили “незалежні” експерти, лобісти та гуру зі зв’язків з громадськістю, – самі проблеми не зникли. Як наслідок, зростаюча тривога серед дедалі більшої частини електорату переростає у невдоволення, підживлюючи популістські рухи, які обіцяють покінчити зі статус-кво і надати голос “народу”.

Політичний вибір

Порожнеча, однак, не є результатом того, що професійні партії відійшли від своїх традиційних електоратів. Це також результат політичного вибору, який вони зробили.

Їхні давніші (і більш серйозні) попередники розглядали ринки як політичний простір, схильний до поляризаційного тиску та деструктивних імпульсів. Але сучасні ліві партії прийняли неоліберальну ідею про те, що ринковий порядок, як першоджерело створення багатства, повинен бути захищений від надмірного політичного втручання.

Неминуче ліві партії, які нерозривно пов’язані з боротьбою за соціальну справедливість (і по яких судять про неї), намагалися відреагувати на безпрецедентне зростання нерівності, що супроводжує ці тенденції, і врешті-решт опинилися в незграбних обіймах риторики про безальтернативність. За іронією долі, серед політичних прислужників сьогоднішнього гіперглобалізованого і високо фінансованого ринкового порядку, побудованого на розширенні можливостей вільного капіталу і зростаючій концентрації корпоративної влади, є чимало лівих.

Дотримуючись існуючих правил економічної гри, ліві партії ігнорують те, як сучасні корпоративні гравці, великі переможці на гіперглобалізованих ринках, активно спотворюють економічні результати в гонитві за вищими прибутками. Натомість вони запропонували анонімні розмови про “державно-приватне партнерство” та інформаційне посередництво у світі систематичного недофінансування суспільних благ, в якому значна частина суспільства була змушена тонути або плисти у бурхливому економічному морі.

Такий підхід тим більше дивує, якщо врахувати масу доказів, що відстежують зростання хижацького капіталізму, який шукає ренту. Рента – це дохід, отриманий незалежно від будь-якого внеску у виробництво, і її негативний вплив на інновації, інвестиції та нерівність був широко досліджений.

Усі форми пошуку ренти залежать від привілейованого доступу до політичних важелів впливу та правового захисту, а також від симбіотичного зв’язку з державними інституціями. Вони увічнюють те, що було описано – з посиланням на банківську родину, яка мала вплив у Флоренції 15-го століття – як “порочне коло Медічі”, в якому економічні вигоди і політична влада взаємно підсилюють один одного. Зростання популістських течій частково пояснюється їхнім успіхом у використанні невдоволення, породженого цим замкненим колом, навіть якщо їхня власна порожня політика мало що може зробити, щоб розірвати його.

Нульовий рівень

Європейські ліві зараз перебувають на нульовій позначці в плані створення широкої коаліції громадян, переконаних у тому, що вони можуть уявити собі краще майбутнє. Потрібен новий наратив, щоб протистояти глибокій асиметрії влади, яка склалася навколо капіталізму рантьє. Потрібне надихаюче бачення, яке б спрямовувало політику, що відповідає на занепокоєння тих фрагментованих груп, які потребують сильнішого і колективного голосу, а також дедалі більше відчуженої молоді, яка боїться майбутнього, пов’язаного з невизначеними робочими місцями і кліматичною катастрофою.

Це означатиме повернення праці в центр прогресивної політики, відмову від ідеї, що заробітна плата – це просто витрати виробництва, ціна на які повинна встановлюватися на “гнучких” ринках праці. Заробітна плата не лише є важливим джерелом попиту: зростання заробітної плати може також стимулювати продуктивність, оскільки фірми змушені інвестувати свої прибутки, щоб конкурувати, а не робити це за рахунок “потіння” праці.

Але гідна заробітна плата, зрештою, залежить від наявності хороших робочих місць, а отже, від поширення виробничих можливостей на всі сегменти робочої сили. Це залежить від цілеспрямованої та селективної промислової політики, спрямованої на зміну структури виробництва в бік створення робочих місць та нових джерел зростання.

Приборкання рантьє має стати другою складовою оновленого прогресивного порядку денного. Приборкання фінансових установ – у тому числі шляхом посилення регулювання на національному та міжнародному рівнях – і відновлення діяльності державних банків може стимулювати інвестиції та “витіснити” менш спекулятивний приватний капітал. Обмежувальні бізнес-практики також мають бути обмежені, в тому числі через конкурентну політику, яка має бути розроблена з чіткими цілями розподілу.

Нарешті, окрім відновлення міцного внутрішнього суспільного договору, необхідно активізувати міжнародні альянси, щоб кинути виклик потужній коаліції, побудованій на вільних фінансах, рентоорієнтованих корпораціях і вуглецевих інтересах, яка за останні чотири десятиліття переписала правила міжнародної економіки на користь невпинної гонитви за прибутками і владою. У сьогоднішньому глобально взаємопов’язаному і все більш багатополярному світі все більше країн і спільнот повертають собі здатність змінювати реальність і відновлювати легітимність навколо різних цілей.

Виникають нові коаліції, які пов’язують занепокоєння щодо рівності та прав із зеленими структурними перетвореннями. Міські та регіональні органи влади рухаються в інноваційних, часто сміливих напрямках. Профспілкові організації почали визнавати можливості, які можуть надати “зелені” робочі місця, і пов’язувати їх з прогресивними можливостями в економіці догляду. Багато чого з цього поки що перебуває в зародковому стані і не набуло значних масштабів, але спільний наратив і багато деталей політики можуть визначити “бреттон-вудський” момент, необхідний для узгодження національних цілей і транснаціональних коаліцій – хоча такий момент не може більше домінувати під впливом західних голосів, а повинен включати глобальну дискусію.

Це частина серії про прогресивний “маніфест” для європейських виборів. Висловлені думки належать авторам і не обов’язково відображають погляди Організації Об’єднаних Націй.

Автори: Річард Козул-Райт – директор департаменту глобалізації та стратегії розвитку ЮНКТАД, агентства ООН, яке просуває інтереси країн, що розвиваються, у світовій торгівлі;

П’єрджузеппе Фортунато – економіст Конференції ООН з торгівлі та розвитку, де він керує проектами з глобальних ланцюгів доданої вартості та економічної інтеграції, а також позаштатний професор політичної економії в Університеті Невшателя.

Джерело: Social Europe, ЄС

МК

Поделиться:

Пов’язані записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх