Новини України та Світу, авторитетно.

Якісні послуги для дітей раннього віку: будуємо Європу майбутнього

Працівників дошкільної освіти та догляду необхідно наймати, винагороджувати, визнавати та утримувати.

Кожна дитина в Європейському Союзі має право на доступну та якісну дошкільну освіту та догляд (ECEC). Це визнано в Європейському стовпі соціальних прав і Стратегії ЄС щодо прав дитини та Європейських гарантій для дітей.

Дослідження Організації економічного співробітництва та розвитку постійно підкреслюють критичну важливість якісної дошкільної освіти для формування майбутнього успіху та добробуту. Діти, які отримують такі послуги, мають більше шансів розвинути міцну когнітивну, соціальну та емоційну основу, що забезпечує плацдарм для навчання впродовж життя.

У рамках ініціативи “Європейський освітній простір”, ухваленої в грудні 2022 року, країни-члени ЄС погодилися, що до 2030 року щонайменше 96% дітей віком від трьох років до віку початку обов’язкової початкової освіти повинні брати участь у дошкільному вихованні та навчанні. Однак хронічна нестача кваліфікованих педагогів та вихователів перешкоджає досягненню цієї мети. Недостатнє кадрове забезпечення, посилене високою плинністю кадрів, ставить під загрозу постійну індивідуальну увагу, що має вирішальне значення для оптимального розвитку дитини.

Демонстрації та страйки, організовані минулого року членськими організаціями Європейської федерації профспілок державних службовців (ЄФПС), свідчать про те, наскільки виснаженими, маргіналізованими та недооціненими почуваються працівники сфери догляду за дітьми дошкільного віку. У лютому 2023 року члени профспілки ver.di в Німеччині вжили заходів щодо нестачі персоналу, підрахувавши, що службам догляду за дітьми не вистачає 170 000 кваліфікованих працівників. У Норвегії профспілка Fagforbundet наслідувала цей приклад наступного місяця, а в жовтні до неї приєдналася Delta, у випадку з пенсіями. В Іспанії CCOO виступила проти нестабільної зайнятості, вдавшись до страйку в листопаді, щоб чинити тиск на роботодавців і змусити їх до переговорів – профспілка стверджує, що заробітна плата та умови праці не компенсують широкий спектр обов’язків працівників сфери догляду за дітьми та необхідну для них підготовку.

Комплексні стратегії

Ринок послуг з догляду за дітьми дошкільного віку переживає кризу, і його працівники заслуговують на краще. Подолання кризи вимагає комплексних, довготривалих стратегій

Вища заробітна плата: низька заробітна плата значно ускладнює підбір персоналу, відлякуючи багатьох потенційних кандидатів, незважаючи на їхню пристрасть до розвитку дітей раннього віку.

Покращення умов праці: погані умови та емоційні навантаження, пов’язані з роботою з маленькими дітьми, а також часто невизнана та недооцінена відповідальність за формування дітей у роки їхнього становлення, сприяють вигоранню та високій плинності кадрів.

Збільшення набору персоналу та зосередження уваги на утриманні працівників: складний характер роботи, пов’язаний з вихованням і навчанням дітей раннього віку, вимагає унікального набору навичок, а також терпіння і відданості справі. Недостатнє представництво професіоналів у сфері РОДМВ у профспілках для висвітлення їхніх проблем у ширших політичних дискусіях перешкоджає визнанню та підтримці, необхідним для ефективного набору та утримання кадрів.

Безперервний професійний розвиток: отримання необхідної кваліфікації для кар’єри в галузі РОДМВ передбачає значні витрати часу та грошей, що відлякує деяких потенційних кандидатів, а нестача кадрів також обмежує можливості для підвищення кваліфікації та навчання впродовж життя на робочому місці. Обмежені можливості для визнання та просування по службі також відлякують кваліфікованих осіб від подальшого розвитку.

Підвищення престижу та професійного визнання: Робота в галузі РОДМВ часто навіть не сприймається як професійна кар’єра, і в ній (відповідно) переважають жінки, що піднімає питання гендерної рівності, а також ускладнює баланс між роботою та особистим життям для окремих працівників.

Діти, які беруть участь у добре розроблених програмах, як правило, демонструють кращу соціальну поведінку, мають більшу здатність до саморегуляції та міцніші міжособистісні стосунки. Ці базові навички сприяють подальшому успіху в навчанні, а потім і в професійній діяльності.

Таким чином, дошкільна освіта є особливо важливою для дітей з неблагополучних сімей. Брак державного фінансування, однак, посилює нерівність, оскільки діти з більш заможних домогосподарств матимуть більше можливостей користуватися приватними закладами.

Сувора економія – не вихід

Тому ЄФПОО стурбована запропонованим переглядом фіскальних правил ЄС, узгодженим Радою ЄС наприкінці минулого року. Це може призвести до щорічного скорочення державних витрат на суму до 100 мільярдів євро по всьому Союзу за рахунок державних послуг, в тому числі якісного дошкільного виховання та освіти, що фінансується державою.

Ми знаємо, що сувора економія не є відповіддю. Державне фінансування дошкільної освіти зменшує освітню нерівність, сприяючи рівним можливостям з самого початку, і, підтримуючи працюючих батьків, допомагає покращити баланс між роботою та особистим життям.

Співвідношення кількості персоналу до кількості дітей у закладах дошкільної освіти має вирішальне значення для створення сприятливого середовища. Безпечне співвідношення гарантує, що кожна дитина отримує не лише належний нагляд, а й індивідуальне навчання та емоційну підтримку. Це важливо для задоволення різноманітних потреб дітей раннього віку та підтримки безпечного середовища для їхнього розвитку. Зрозуміло, що належне співвідношення кількості персоналу до кількості дітей покращує умови праці працівників ЗДО, але воно також робить значний внесок у позитивний навчальний досвід і загальне благополуччя дітей, які беруть участь у навчанні.

У 2019 році Рада прийняла Рекомендацію щодо систем високоякісної освіти та догляду за дітьми раннього віку, схвалену міністрами освіти країн-членів ЄС. Хоча рекомендація підтримує держави-члени в їхніх зусиллях щодо покращення доступу та якості дошкільної освіти, а також співпраці між ними, зміст і структура національних систем залишаються в компетенції відповідних національних органів влади.

Однак для вирішення системних проблем, з якими стикається сектор, що підкреслюється наявними даними, необхідні інвестиції у комплексні стратегії. Це має включати справедливу винагороду, можливості для професійного розвитку та ширше суспільне визнання критично важливої ролі, яку відіграють працівники ЗДО у формуванні майбутнього. Це не лише послуга для дітей раннього віку та їхніх сімей, а й ефективна та дієва соціальна інвестиція.

Автор: Саманта Хоуасистентка з питань політики у сфері соціальних послуг у Європейській федерації профспілок працівників громадського обслуговування (ЄФПОО), з особливим акцентом на питаннях догляду в Європі, включаючи дошкільну освіту та догляд, а також довгостроковий догляд. Раніше вона працювала з людьми з інвалідністю в Канаді.

Джерело: Social Europe, ЄС

МК

Поделиться:

Опубліковано

у

Теги: