Гендер, енергетична бідність та Європейський зелений курс

Подолання енергетичної бідності є ключовим для того, щоб Європейський зелений курс став трансформаційним. Це, своєю чергою, вимагає ґендерного підходу.

Геополітичні обставини поставили питання енергетичної бідності на порядок денний в Європейському Союзі. Кожен четвертий європеєць страждає від енергетичної бідності.

Проте жінки страждають від неї більше, що пов’язано з розподілом праці між чоловіками та жінками. Жінки в ЄС несуть основний тягар роботи по догляду: в середньому вони витрачають в два з половиною рази більше годин, ніж чоловіки, на виконання обов’язків по догляду. А більше часу, проведеного вдома, робить їх більш вразливими до негативних наслідків енергетичної бідності.

Нерозділений тягар догляду також є першопричиною гендерної нерівності в оплаті праці, а згодом і в пенсійному забезпеченні, що сприяє енергетичній бідності в похилому віці. Тривала залежність від викопного палива, непристойні житлові умови та структурна нерівність також відіграють свою роль.

Наслідки ґендерної бідності є фізіологічними та пов’язаними зі здоров’ям, а також економічними та соціальними. Через такі фактори, як вік та фізична конституція, жінки стикаються з унікальними фізіологічними проблемами. Те, що енергетичні потреби та моделі споживання жінок відрізняються від потреб та моделей споживання чоловіків, чітко пов’язує гендерну та енергетичну бідність. Економічна нерівність, що проявляється у розриві в оплаті праці та пенсійному забезпеченні жінок і чоловіків, ускладнює проблему.

Таким чином, для розуміння основних детермінант енергетичної бідності необхідний “міжсекторальний” підхід. Це необхідно для того, щоб Європейський зелений курс виправдав свої обіцянки щодо трансформаційних змін.

Багатогранний підхід

Уроки можна винести з проєкту програми ЄС “Горизонт”, який тривав з 2019 по 2023 рік і був спрямований на подолання енергетичної бідності з акцентом на жінок. EmpowerMed застосував багатогранний підхід до проблем, з якими стикаються домогосподарства в Середземномор’ї, зокрема, пов’язаних з енергетичною бідністю влітку. Три основні напрямки діяльності проекту показали, як відбуваються реальні зміни.

Практичні рішення для реального впливу: EmpowerMed впроваджував індивідуальні рішення для розширення можливостей домогосподарств, які борються з енергетичною бідністю, такі як нові світлодіодні освітлювальні прилади або встановлення розумних лічильників. Проект співпрацював з Колективними консультативними зборами (ККЗ), які виявилися гнучким та ефективним інструментом для подолання різних форм та рівнів енергетичної бідності.

Їхні публічні засідання, що включали від 10 до 30 учасників, забезпечили безпечний простір для людей, які стикаються з проблемами, пов’язаними з побутовими енергетичними послугами. Високі рахунки за електроенергію, невідповідні тарифи, несвоєчасні платежі, борги постачальників та проблеми зі здоров’ям були відкрито обговорені, що дозволило знайти рішення завдяки спільному колективному розуму.

САА сприяли залученню громад, дозволяючи групам зі схожим досвідом енергетичної бідності ділитися своїми проблемами та скаргами. Від інноваційних технологій до громадських ініціатив – усі рішення, що з’являлися, мали на меті відчутно покращити життя людей, яких вони стосувалися.

Оцінка ефективності та результативності: Було проведено ретельну оцінку адекватності різних заходів, вжитих для подолання енергетичної бідності. Цей крок мав вирішальне значення для розуміння того, що спрацювало і чому, прокладаючи шлях для майбутніх зусиль.

Адвокація політичних рішень: EmpowerMed не зупинився на практичних діях. Проект активно долучився до просування політичних рішень на місцевому, національному та європейському рівнях. Таким чином, він був спрямований на усунення першопричин енергетичної бідності, сприяючи довготривалим змінам.

Дезагреговані дані

У пошуках рішень EmpowerMed виявив важливі ідеї, що призвели до практичних рекомендацій для більш справедливого та рівноправного енергетичного ландшафту.

По-перше, необхідно підвищити рівень обізнаності та дезагрегувати дані для міжгалузевого розуміння. Енергетична бідність спричинена неналежними житловими умовами (погана ізоляція, старий житловий фонд), залежністю від викопних видів палива та системною нерівністю, які впливають на більшість домогосподарств, очолюваних жінками. Тому вкрай важливо включати гендерні питання як наскрізні при вирішенні проблеми енергетичної бідності та підвищувати обізнаність про взаємозв’язок між цими двома аспектами.

Розуміння цього взаємозв’язку залежить від наявності детальних даних, що відображають складні реалії. На практиці це означає, що заходи з подолання енергетичної бідності можуть бути ефективними лише тоді, коли вони ґрунтуються на ґендерно-розподілених даних. Ці дані повинні збиратися щорічно, охоплювати як охолодження, так і опалення, а також гармонізувати вимірювання в межах ЄС, наприклад, через Євростат.

Орієнтація на жінок

По-друге, розробка та впровадження політики мають бути гендерно-трансформативними. Визнання різноманітних потреб і досвіду всіх статей і соціальних груп гарантує, що політика буде не лише ґендерно-чутливою, але й зможе активно гарантувати право людини на чисту і доступну енергію для всіх. Це означає розробку спеціальних програм, орієнтованих на жінок, з конкретними заходами, наприклад, щодо впливу енергетичної бідності на здоров’я та її проявів у літній період.

Потрібна загальноєвропейська та міжгалузева стратегія. ЄС може стати прикладом для наслідування з його досвідом у сфері комунікації, гендерного навчання, оцінки впливу, гендерного бюджетування та таких програм, як діяльність Марії Склодовської-Кюрі.

Такі програми можуть бути реалізовані у співпраці з Консультативним центром Європейської комісії з питань енергетичної бідності, Угодою мерів ЄС щодо клімату та енергії та Комітетом Європейського парламенту з питань прав жінок та гендерної рівності (FEMM) – звіт комітету з питань енергетичної бідності був прийнятий парламентом минулого тижня. Комісія має створити консультативну раду з питань гендерної інклюзивності та енергетичного переходу, включаючи енергетичну бідність, що сприятиме впровадженню гендерного підходу в усі політики.

Гендерне бюджетування

Нарешті, цільове фінансування необхідне для довготривалого впливу. Фінансові механізми повинні відповідати цілям ґендерної справедливості. Домогосподарства з низькими доходами особливо часто стикаються з бар’єром розділених стимулів, коли мешканці не мають права приймати рішення щодо енергопостачання квартири чи будинку або заходів з енергомодернізації. Схеми кредитування та ринкові стимули також не орієнтовані на домогосподарства з низьким рівнем енергоспоживання, і, звичайно, не є гендерно справедливими. Послідовне ґендерне бюджетування з використанням ґендерних індикаторів для забезпечення того, щоб кошти спрямовувалися саме жінкам, які перебувають у вразливому становищі, є вкрай необхідним для того, щоб фінансова підтримка спрямовувалася туди, де вона найбільше потрібна.

Проект EmpowerMed пропонує дорожню карту до більш інклюзивного, справедливого та розширеного майбутнього на перетині феміністичних принципів та енергетичної справедливості. Розкриваючи складнощі енергетичної бідності через гендерну призму, проект “Жінки об’єднуються заради спільного майбутнього” прокладає шлях до світу, де право на безпечну та доступну енергію стане реальністю для всіх. Екофеміністичний підхід WECF розглядає питання гендерної рівності та прав людини жінок у взаємозв’язку з кліматичною справедливістю, сталою енергетикою та хімічними речовинами, менш токсичними відходами, безпечною водою та санітарією для всіх.

Автор: Д-р Анке Сток – юрист, член правління організації Women Engage for a Common Future та Європейського екологічного бюро. Вона є експертом з гендерних питань у сфері сталого розвитку.

Джерело: Social Europe, ЄС

МК

Поделиться:

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх