Новини України та Світу, авторитетно.

Концептуальне коріння боргової кризи Глобального Півдня

Сучасна монетарна теорія забезпечує корисну лінзу, через яку можна розглядати наростаючу кризу суверенного боргу в країнах, що розвиваються. Вона проливає світло на те, чому країни з низьким і середнім рівнем доходу беруть позики в іноземній валюті, а також припускає, що багаті країни могли б надати значну допомогу, якби захотіли.

ДАКАР. Поглиблення боргової кризи на Глобальному Півдні значною мірою є наслідком недосконалої багатосторонньої системи. Але вона також відображає недосконалість домінуючої аналітичної та політичної бази, зокрема, припущень щодо природи грошей, економічних можливостей урядів, які випускають валюту, та глибинних причин зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються.

Якщо поглянути через призму сучасної монетарної теорії (СТГ), то обмеження мейнстрімного економічного мислення стосовно криз суверенного боргу стають ще очевиднішими. Основна ідея СТГ полягає в тому, що, на відміну від домогосподарств або приватних фірм, уряди, які контролюють свою власну фіатну валюту, не можуть оголосити дефолт (за умови, що їх борг деномінований у власній валюті). Оскільки вони не обмежені в грошах, вони можуть витрачати їх на досягнення своїх цілей. Їх основним стримуючим фактором є наявність виробничих потужностей, що визначає ризик інфляції.

Грошово-кредитний суверенітет vs запозичення в іноземній валюті

СТГ пояснює, чому країни з найбільшою заборгованістю в абсолютному та відносному вираженні не перебувають у скрутному становищі. Врахуйте, що співвідношення суверенного боргу до ВВП Японії в минулому році становило 254%, в той час як в Сполучених Штатах це співвідношення становило 144%, в Канаді – 113%, а у Великобританії – 104%. Проте жодна з цих країн не переживає кризи суверенного боргу. Натомість у 2020 році Аргентина, Еквадор та Замбія мали набагато нижчі показники співвідношення боргу до ВВП, коли вони оголосили дефолт за своїми зовнішніми зобов’язаннями.

Основна відмінність полягає в тому, що Японія, США, Канада і Великобританія є грошово суверенними: їх державний борг деномінований в національній валюті, в той час як їх центральні банки зберігають певний контроль над процентними ставками, що застосовуються до цього боргу. Більшість урядів країн Глобального Півдня перебувають під загрозою неплатоспроможності через те, що вони позичали в іноземній валюті.

СТГ передбачає, що якби багаті країни захотіли забезпечити значне полегшення боргового тягаря Глобального Півдня, основними проблемами була б координація – між різними кредиторами та боржниками, а також іншими відповідними суб’єктами – і підзвітність, а не доступність. Враховуючи, що у цих країн не може закінчитися власна валюта, немає жодних фінансових обмежень для повного або часткового скасування державного та гарантованого державою зовнішнього боргу 131 країни з низьким та середнім рівнем доходу (за винятком Китаю, Росії та Індії). У 2022 році цей борг становив 2,6 трильйона доларів — це менше, ніж державний борг Німеччини.

Оскільки гроші не є дефіцитними, все, що технічно та матеріально можливо на національному рівні, може бути профінансовано в національній валюті.

Чому країни Глобального Півдня, які зараз перебувають у борговій скруті або перебувають під загрозою боргової кризи, взагалі позичають кошти в іноземній валюті? Звичайна відповідь економістів полягає в тому, що в іншому випадку цим країнам не вистачало б «грошей» і «заощаджень». Такий погляд ґрунтується на помилковому розумінні природи грошей. Уряди, що емітують валюту, не можуть вичерпати власні гроші. Крім того, як показав Банк Англії, банки не є посередниками між вкладниками та претендентами на кредит; Натомість вони створюють нову купівельну спроможність щоразу, коли надають кредит.

Звідси випливає ще одне важливе спостереження, що випливає з СТГ: оскільки гроші не є дефіцитними, все, що технічно і матеріально можливо на національному рівні, може бути профінансовано в національній валюті. Країнам, що розвиваються, не потрібно випускати боргові зобов’язання в іноземній валюті для фінансування проектів, які потребують місцевих ресурсів, таких як робоча сила, земля, сировина, обладнання та технології.

Коли необхідні ресурси недоступні на місцевому рівні і можуть бути придбані тільки за іноземну валюту, країни, що розвиваються, можуть бути змушені взяти на себе тягар боргу, номінованого в доларах. Можна уявити, що такий вибір зроблять бідні на ресурси або кліматично вразливі країни.

Асиметричні податкові угоди та крадіжка ресурсів

Але при цьому ігнорується той факт, що країни Глобального Півдня часто отримують значний дохід від експорту. Проблема полягає в тому, що значна частина цього доходу повертається іноземним інвесторам, багато з яких отримують вигоду від несправедливої глобальної податкової архітектури, у вигляді прибутку або дивідендів. Це на додачу до шахрайських дій, які призводять до незаконних фінансових потоків.

Наприклад, у період з 2000 по 2018 рік африканські країни зазнали більших фінансових труднощів від передачі прибутку іноземними інвесторами, репатріації дивідендів дочірніми компаніями до своїх материнських компаній та незаконних фінансових потоків, ніж від обслуговування зовнішнього боргу. Вони випустили боргові зобов’язання в іноземній валюті, за якими виплачувалися високі відсотки, частково для того, щоб закрити прогалину, створену іноземними громадянами, які привласнюють – як законно, так і незаконно – величезні доларові доходи.

У справедливому світі країни, які підпадають під дію асиметричних податкових угод і розкрадання ресурсів, отримають справедливу компенсацію, а не будуть розчавлені політикою жорсткої економії.

Візьмемо для прикладу Замбію, країну-виробника міді, яка втратила близько 10,6 мільярда доларів у вигляді незаконних фінансових потоків між 1970 і 1996 роками (355 відсотків її ВВП у 1996 році), 8,8 мільярда доларів у період з 2001 по 2010 рік і 12,5 мільярда доларів між 2013 і 2015 роками. Державний і гарантований державою зовнішній борг Замбії в 2010 році становив $1,2 млрд, а до 2021 року зріс до $12,5 млрд.

Якби уряд Замбії мав кращий фіскальний і технічний контроль над своїм експортним сектором, він накопичив би достатні доларові резерви для підвищення продовольчої та енергетичної самодостатності, а також для фінансування інвестицій в інфраструктуру та інші суспільні блага, що вимагають імпорту іноземних виробничих потужностей. Не було б потреби брати на себе стільки боргів в іноземній валюті. Те ж саме можна сказати і про інші багаті на ресурси африканські країни.

У справедливому світі країни, які підпадають під дію асиметричних податкових угод і розкрадання ресурсів, отримають справедливу компенсацію, а не будуть розчавлені політикою жорсткої економії. Якщо цього не станеться, скасування зовнішнього боргу допоможе країнам, що розвиваються, інвестувати в стійкість до зміни клімату та покращити здоров’я та добробут свого населення. Як стверджують багато політиків, економістів і громадських рухів, це нагальна необхідність.

Але навіть такого сміливого кроку буде недостатньо для усунення першопричин повторюваних боргових криз на Глобальному Півдні. Це вимагатиме припинення фінансової кровотечі, спричиненої транснаціональними корпораціями, і просування стратегії економічного розвитку, яка повною мірою використовуватиме ресурси, якими кожна країна може володіти своєю національною валютою.

Автор: Ндонго Самба Силла, керівник відділу досліджень і політики в регіоні Африка в International Development Economics Associates, є колишнім технічним радником президента Республіки Сенегал і співавтором книги Африка «Остання колоніальна валюта: історія франка CFA» (Pluto Press, 2021), а також співредактором книги «Економічний і монетарний суверенітет у Африка 21-му столітті» (Pluto Press, 2021).

Джерело:PS, США

МК

Поделиться:

Опубліковано

у

Теги: