«Золоте правило» ЄС щодо соціальних інвестицій у дитинство

Часи, коли європейські держави добробуту могли представлятися як «тягар», минули. Насправді, вони є благом.

Озираючись на довге десятиліття після Великої рецесії, можна заперечити, що добре фінансовані й активні держави загального добробуту не «витісняють» обмежені ресурси, а є неодмінною умовою стійкості ліберальних демократій , економік знань і старіючих суспільств

Після глобальної фінансової кризи механізми соціального забезпечення, створені для рецесій, пов’язаних із дефіцитом попиту та високим рівнем безробіття, справді запрацювали: у міру того, як прибутки впали, соціальні виплати мали пом’якшити бідність і пом’якшити економіку, як Джон Мейнард Кейнс і Вільям Беверідж передбачав у 1930-40-х роках.

Тоді пандемія стала початком немислимого — справді наполегливої ​​переоцінки європейської держави добробуту. Інклюзивні соціальні держави, що забезпечують широкий і добре організований доступ до допомоги по хворобі та безробіттю, а також до короткочасної роботи для всіх громадян — незалежно від їхнього статусу зайнятості, типу роботи, яку вони виконують, або сектора, в якому вони працюють, — швидко повернулися до доброго здоров’я.

Для Беверіджа та Кейнса післявоєнна держава загального добробуту обіцяла повну зайнятість (щоправда, лише для чоловіків ), всебічне соціальне страхування та загальний доступ до якісного медичного обслуговування та освіти. За останнє десятиліття ця остання функція, пов’язана з навичками та здоров’ям, стала більш помітною.

«Множник життєвого циклу»

В останні роки поняття «соціальних інвестицій» набуло популярності як політичний компас для перекалібрування держави добробуту. Сьогодні міжнародні організації, від Європейського Союзу до Організації економічного співробітництва та розвитку та Світового банку, асоціюють соціальні інвестиції зі стратегіями «інклюзивного та сталого зростання».

Мета полягає в тому, щоб розширити можливості та здібності людей для вирішення попередніх соціальних ризиків, типових для постіндустріальної економіки, водночас забезпечуючи високу (якісну) зайнятість, необхідну для підтримки фіскальної «спроможності» соціальної держави, яка залежить від кількості у зайнятості та їх продуктивності. Дошкільна освіта та догляд , підготовка та навчання протягом життя , активна політика на ринку праці, (оплачувана) відпустка по догляду за дитиною та довгостроковий догляд – усе це виходить за рамки (хоча й не замінює) компенсаційної логіки післявоєнного соціального забезпечення.

Ґрунтуючись на наявних доказах мого дослідницького проекту Європейської дослідницької ради WellSIre («повернення добробуту від перекалібрування соціальних інвестицій»), можна постулювати «множник протягом життя». Соціальні інвестиції отримують користь від добробуту протягом усього життя в доброчесному колі з точки зору можливостей працевлаштування та гендерної рівності та пом’якшення бідності всередині та між поколіннями.

Коефіцієнт тривалості життя займає важливе місце в нещодавній доповіді Групи високого рівня про майбутнє соціального захисту та соціальної держави в ЄС (членом якої я був). На мікрорівні окремих осіб і домогосподарств він показує, як соціальні інвестиції, починаючи з раннього дитинства, покращують матеріальний добробут (зайнятість і дохід) і допомагають пом’якшити соціальні ризики в подальшому житті через можливості для отримання навичок і полегшення (гендерної) праці . -ринкові переходи . На макрорівні мультиплікатор передбачає «подвійний дивіденд» — більшу та більш збалансовану за ґендерною ознакою підвищення зайнятості та продуктивності, що підтримує справедливий, адекватний та стійкий соціальний захист.

Свіжий поштовх

Незважаючи на дедалі більше доказів ефективності соціальних інвестицій, аж до середини 2010-х років жорстка бюджетна економія мала перевагу в ЄС. Будучи комісаром із соціальних питань, Ласло Андор кинув виклик оксюморону (для кейнсіанців) «експансіоністської суворої економії», давши новий поштовх «соціальній Європі». А в 2017 році Європейський стовп соціальних прав виклав 20 ключових принципів для ідеального балансу політики захисту та соціального інвестування для добре функціонуючих ринків праці та систем соціального забезпечення.

Перші дні пандемії викликали неприємні спогади про кризу єврозони та наступну « кризу біженців », коли солідарність між державами-членами була дуже попитом, але її бракувало. Проте на рівні ЄС політична реакція на Covid-19 була надзвичайно наполегливою та напрочуд добре скоординованою.

У березні 2020 року Європейська комісія активувала «загальне положення про вихід» Пакту стабільності та зростання, дозволяючи державам-членам відходити від фіскальних обмежень її середньострокових бюджетних цілей. Наступного місяця був створений новий квазіавтоматичний фіскальний стабілізатор під назвою SURE, щоб підтримувати країни-члени з короткостроковими схемами роботи, пов’язаними з пандемією. Нарешті, у липні 2020 року Європейська Рада досягла згоди щодо NextGenerationEU, щоб пом’якшити соціально-економічні наслідки шоку для здоров’я, викликаного COVID-19. Фонд відновлення та стійкості в розмірі 800 мільярдів євро ознаменував безпрецедентний стрибок у фінансовій солідарності ЄС, прокладаючи шлях до більш інклюзивного, заснованого на інвестиціях, відновлення після пандемії.

Це окупилося. Зайнятість зросла, а безробіття швидко впало нижче рівня до пандемії. Зокрема, середземноморські економіки єврозони чудово зросли, борг скорочувався набагато швидше, ніж після Великої рецесії, саме завдяки сприятливій динаміці зростання.

Екзистенціальний виклик Covid-19 забезпечив важливу політичну відмінність від кризи суверенного боргу: його не можна було оформити в термінах «грішних боржників» проти «чесних кредиторів». Але більш ефективна політична відповідь полягала не лише в симетричному, а не асиметричному шоку. Важкі уроки, засвоєні після Великої рецесії, вплинули на швидку, наполегливу та соціально прогресивну реакцію. Якщо пандемія була «переломною точкою», то економічні, соціальні та політичні потрясіння, викликані Великою рецесією, стали «переломним моментом».

Охоплені двома серйозними потрясіннями, негаразди посилили політичну значимість макроекономічних буферів, охорони здоров’я, боротьби з бідністю, соціального забезпечення, балансу між роботою та особистим життям, розвитку дитинства та навчання протягом усього життя. Зрештою, фіскальна солідарність ЄС, закріплена SURE та NextGenerationEU та підкріплена принципами Європейської основи соціальних прав, створила сприятливе «окруження підтримки» для процвітання європейських держав добробуту.

Спільне розуміння

Звичайно, багато питань не вирішені. Зіткнувшись із високим дефіцитом і боргами, урядам доведеться збільшити податки, щоб оплатити рахунки за охорону здоров’я та розширення соціального забезпечення. Це на тлі вторгнення Росії в Україну та пов’язаного з цим інфляційного тиску . Проте є місце для оптимізму. Зараз існує спільне розуміння того, що системи соціального забезпечення слід покращувати, а не скорочувати. Ця позитивна переоцінка соціальної політики як потужного «виробничого фактору» — термін із 1990-х років — має зайняти почесне місце в дискусії .про майбутнє фіскального та монетарного управління ЄС. По суті, необхідний стабільний і справедливий договір про добробут між поколіннями, який би забезпечував благополуччя людей похилого віку в суспільствах, що старіють, не витісняючи виробничі ресурси для молоді, щоб процвітати в динамічній економіці знань.

Якщо основним успіхом соціального забезпечення середини 20-го століття було гарантування економічної безпеки в старості, то головною метою цього століття є сприяння сильним життєвим шансам для молоді. У 2021 році 19,5 відсотка дітей у ЄС перебували під загрозою бідності порівняно з 9 відсотками населення працездатного віку. Колишній єврокомісар та прем’єр-міністр Італії Маріо Монті, хоча ніколи не був великим шанувальником профспілок, одного разу назвав ЄС профспілкою наступного покоління. Якщо так, то він погано працює.

Політична головоломка полягає в тому, що дискреційні витрати на соціальні інвестиції часто приносяться в жертву на вівтар популярних соціальних виплат для дорослих і пенсіонерів. Політичні циніки навіть стверджують, що оскільки прибутки від соціальних інвестицій матеріалізуються лише в довгостроковій перспективі, вони неминуче стикаються з недалекоглядною електоральною конкуренцією. Тим не менш, якщо ми зараз не інвестуємо у високоякісну та доступну дитячу освіту та догляд, урядам незабаром доведеться оподатковувати скорочену робочу силу, щоб фінансувати хворі пенсійні системи та системи охорони здоров’я. У якийсь момент молоді пари, які заробляють удвох, всупереч своїм бажанням фактично відмовляться від створення сім’ї — справді, це вже відбувається.

Спецтранспорт

Є потреба в спеціальному фінансовому механізмі ЄС для державних інвестицій з рейтингом «потрійний А» та сильним впливом на довгострокове зростання та стійкість боргу. Якщо «золоте правило» у фіскальному управлінні ЄС для захисту державних інвестицій коли-небудь було доцільним, то інвестиції в раннє дитинство є простою проблемою. Це дешево, воно одразу створює робочі місця, воно безпосередньо охоплює молоді сім’ї, воно привертає увагу громадян ЄС і саме тут соціальні інвестиції забезпечують найбільший мультиплікатор.

Інструмент фінансування соціальних інвестицій у дітей раннього віку не слід розглядати як пронаталістську пропозицію проти демографічного старіння. Скоріше його мета полягала б у тому, щоб допомогти громадянам ЄС жити більш повноцінним і задоволеним життям, що включає підтримку справжніх прагнень до народжуваності. Eurofound показує вищий суб’єктивний добробут у країнах з якісною та доступною дошкільною освітою та доглядом.

Уявлення про те, що ЄС може просуватися як простий проект ринкової інтеграції та бюджетної економії, було відкинуто. У своїй п’єсі «Як вам це подобається» 1599 року Вільям Шекспір ​​написав дивовижний рядок «Солодкі користі від нещасть». За останні 15 років європейські держави загального добробуту та ЄС зазнали більш ніж справедливої ​​частки нещасть. В результаті ми стаємо мудрішими, але не сумнішими.

Сподіваюся, ми більше не почуємо фальшивих тверджень про те, що соціальна держава – це розкіш, яку ми не можемо собі дозволити у важкі часи. Інклюзивні та активні держави добробуту роблять європейські суспільства менш нерівними, їхні економіки більш динамічними, а їхні демократії – сильнішими. Але у нас немає часу для самовдоволення: щодо соціальних інвестицій у дитинство політики ЄС повинні діяти зараз.

Автор: Антон Гемерійк, професор політології та соціології Інституту Європейського університету. Він досліджує та публікує соціальну політику, соціальні інвестиції та соціальну державу та часто є радником Європейської Комісії.

Джерело: Social Europe

МК

Поделиться:

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх