Новини України та Світу, авторитетно.

Не стільки дефіцит навичок, скільки недостатня оплата праці

Дефіцит робочої сили після пандемії найбільше зріс і є найсерйознішим на роботах з нижчою заробітною платою та гіршими умовами.

Економіки європейських країн відносно добре пережили пандемію, але швидко почалися нові кризи. Covid-19 посилив деякі структурні недоліки на ринку праці через різке зростання попиту на товари та послуги. Компанії вимагають працівників і намагаються заповнити вакансії. Ця нестача робочої сили тягне за собою проблеми з виробництвом і додає стресу підприємствам з нестачею персоналу.

Дискусії часто зосереджуються на невідповідності кваліфікації та нестачі кваліфікованих працівників, що призводить до заклику до більш кваліфікованих мігрантів. Однак це не повністю відповідає тому, що ми бачимо на європейських ринках праці.

Низьке безробіття

По-перше, існує дуже широкий спектр дефіцитних професій, де є висококваліфіковані (наприклад, розробники програмного забезпечення), а також менш кваліфіковані (наприклад, офіціанти). Вимоги до університетської кваліфікації насправді нижчі серед дефіцитних професій, ніж на ринку праці в цілому, що вказує на важливість навчання без відриву від виробництва.

По-друге, ця нестача робочої сили збігається з низьким рівнем безробіття, близько 7 відсотків в цілому в ЄС. Таким чином, немає резерву працівників, які шукають роботу, але не мають необхідних навичок для заповнення вакансій, чого ми очікували б за браку навичок.

По-третє, хоча мобільність може допомогти впоратися з дефіцитом, більшість з них виникають у багатьох країнах одночасно, як показано в нещодавньому чудовому звіті Європейського управління праці. Праця мігрантів також не може законно використовуватися для зниження умов праці чи заробітної плати.

Сектори, де рівень вакантних робочих місць зріс найбільше в державах-членах ЄС (дані відсутні для Франції), характеризуються вищою за середню часткою працівників за ненадійними контрактами, які працюють під високим тиском, у стислі терміни та частіше за несоціальні години. У секторах, де спостерігалося значніше зростання вакансій (до правого кінця горизонтальної осі на малюнку 1), середня реальна заробітна плата (фіолетова лінія) є відносно низькою, а частка працівників нижча за пороговий рівень заробітної плати (сірі штрихи). ) відносно високий.

Важливо, що тут враховано різницю між працівниками та фірмами, враховуючи професію, освіту, стать, вік і розмір компанії. Це дуже чітко показує обернену залежність між оплатою праці та ступенем збільшення дефіциту.

Малюнок 1: зміна рівня вакантних робочих місць з 2018 по 2022 рік залежно від погодинної оплати праці та частки найманих працівників до 60 відсотків медіани (2018) за країнами та секторами

Прогнозована погодинна реальна заробітна плата та частка працівників із погодинною оплатою на рівні або нижче 60 відсотків середньої заробітної плати, як оцінено на основі зваженої регресії логарифмічної погодинної заробітної плати на квадрат зміни рівня вакантних робочих місць з 1 кварталу 2019 року до останнього періоду 2022 року. Q2 або 2022-Q1 за країнами (23 країни-члени ЄС) і секторами (17), з урахуванням фіксованих ефектів країни, професії, освіти, розміру фірми, статі, віку, квадрату віку та взаємодії статі з віком і квадратом віку. Джерело: мікродані Structure of Earnings Survey за 2018 рік, пов’язані на рівні країни та галузі з рівнем вакантних робочих місць, доступні в Євростаті.

Можливість для рівності

Очевидно, що важче заповнити вакансії на роботах, які просто не є достатньо привабливими. Дійсно, обмежені ринки праці дають можливості, якими іноді нехтують, для зміцнення переговорної позиції працівників.

Вкрай важливо, що це в основному виграє працівників, які є більш уразливими та загалом заробляють менше. Відносно повна зайнятість дає більш знедоленим можливість відстоювати свої претензії, якими вони інакше не користуються, і таким чином зменшує нерівність.

Історично в Європі ми бачимо, що більш жорсткі умови на ринку праці — коли рівень безробіття падає або кількість незаповнених вакансій зростає — пов’язані з більшим підвищенням заробітної плати для тих, хто отримує нижчі доходи, ніж для тих, хто має вищий дохід. Якщо рівень вакантних робочих місць зростає на один відсотковий пункт, заробітна плата в нижній частині розподілу зростає в середньому на 3,4 відсотка порівняно з 2,6 відсотками у верхній частині розподілу (рис. 2).

Малюнок 2: Очікувані ефекти зниження безробіття в процентних пунктах або збільшення кількості вакансій на реальну заробітну плату на 10-му та 90-му процентилях доходу в країні

Джерело: Статистика ЄС про доходи та умови життя за 2007-2020 рр., зіставлена з рівнем безробіття та рівнем вакантних робочих місць від Євростату; погодинна заробітна плата як загальний заробіток, скоригований на час роботи неповний та повний робочий день у звітному періоді — обмежено для осіб працездатного віку, які працювали принаймні один місяць як наймані працівники; заробітна плата, скоригована на перерви в ряді, як повідомляє Євростат.

Під час цієї кризи необхідно підтримувати як компанії, так і працівників, але важливо також використати можливість покращити трудове життя, а не підтримувати погані умови та низьку оплату праці. Вкрай важливо забезпечити, щоб усі робочі місця створювали достатньо хороші умови для гідного життя працівників, що, у свою чергу, залучатиме більше працівників до цих професій.

Це означає підвищення заробітної плати, а також більш надійні контракти, менш негнучкий і важкий робочий час, а також більше навчання та підтримки для працівників, щоб розвиватися в межах своєї роботи. Цей Європейський рік навичок є гарним моментом для того, щоб надати європейській робочій силі необхідні навички та навчання, забезпечуючи при цьому якісні робочі місця.

Автор: Воутер Цвісен – є старшим науковим співробітником Європейського інституту профспілок, працює над нерівністю на ринку праці та оплатою праці, а також невигідним становищем етнічних груп і мігрантів.

Джерело: Social Europe, ЄС

МК

Поделиться:

Опубліковано

у

Теги: