Як отримати максимум від Європейського року навичок

Навчання вчитися має бути частиною трудового життя, пише Софія Фернандес, якщо ЄС хоче досягти соціальних та економічних цілей.

На початку 1990-х років Жак Делор, тодішній президент Європейської комісії, відстоював навчання впродовж життя як «каталізатор суспільства, що змінюється». На його переконання, окремим особам слід не лише надати можливість пристосуватися до трансформацій наших суспільств, але й самим керувати такими змінами.

Через три десятиліття в Європейському Союзі все ще триває робота над заохоченням культури навчання впродовж життя, але як ніколи важливо прийняти цілісний підхід до навчання, що базується на життєвому циклі. Європейський рік навичок у 2023 році відкриває можливість змінити світогляд і зробити навчання впродовж життя новою нормою. Його не варто пропускати.

Швидкі та глибокі зміни

Світ праці зазнає швидких і глибоких змін, і вони будуть посилюватися. Розвиток цифрових технологій і перехід до вуглецевої нейтральної економіки змінить робочі місця та потреби в навичках у різних секторах. Деякі робочі місця зникнуть або суттєво зміняться, тоді як будуть створені нові.

Прогнозується, що до 2030 року «зелений» перехід створить 2,5 мільйона додаткових робочих місць у ЄС, навіть незважаючи на те, що декарбонізація економіки призведе до втрати робочих місць у таких секторах, як використання викопного палива та викиди вуглецю. Тим часом автоматизація з’їсть робочі місця, які непропорційно складатимуться з рутинних завдань — за останніми оцінками, це спричинить від 10 до 15 відсотків втрат робочих місць, — хоча знову також будуть створені нові робочі місця для розробників, аналітиків даних тощо.

Ця динаміка матиме великий вплив на попит на навички. Навички переміщених працівників, швидше за все, застаріють — знищені та створені робочі місця вимагатимуть інших наборів навичок — і їм потрібно буде перекваліфікуватися, щоб ніхто не залишився позаду. Значна нестача навичок у будь-якому випадку виникає: понад три чверті (77 відсотків) компаній у ЄС повідомляють про труднощі з пошуком працівників з необхідними навичками.

Виклики залишаються

Окрім національних реформ, лідери ЄС співпрацюють щодо спільних принципів і спільних ініціатив для навчання дорослих. Діяльність визначена Європейською програмою навичок і включає Пакт про навички, Коаліцію цифрових навичок і робочих місць, рекомендації Ради ЄС щодо індивідуальних облікових записів для навчання та мікрокредитів. Існує також фінансування для підтримки розвитку навичок — від Європейського соціального фонду плюс, Фонду відновлення та стійкості, Програми цифрової Європи, Horizon Europe та Erasmus+.

Але ще багато проблем залишається. Загалом рівень участі в навчанні дорослих є надто низьким: у 2016 році лише 43,7 відсотка дорослих європейців брали участь у навчанні, і ця статистика коливається від 7 відсотків у Румунії до 64 відсотків у Нідерландах. Ціль ЄС на 2030 рік, прийнята в 2021 році на Соціальному саміті в Порту , полягає в тому, щоб щонайменше 60 відсотків дорослих тренувалися щороку.

Ця слабка участь у навчанні дорослих ускладнюється відсутністю інклюзивності: ті, хто найбільше потребує навчання — безробітні, низькокваліфіковані працівники та ті, хто має нестандартні контракти — навчаються найменше. Прірва особливо велика для низькоосвічених дорослих, чия середня участь у навчанні на 40 процентних пунктів нижча, ніж у їхніх уже висококваліфікованих колег. Інші виклики включають недостатнє інвестування в навчання дорослих і підготовку низької якості, яка не відповідає сучасним потребам ринку праці.

Капітальний ремонт

Поступові зміни можуть допомогти, але лише капітальний ремонт, який відображає центральну роль безперервного навчання в наших суспільствах та економіках, може запровадити навчання впродовж життя в ЄС. Європейський рік навичок у 2023 році відкриває можливість виробити таку відданість перекваліфікуванню та підвищенню кваліфікації — як стверджує комісія , щоб розширити можливості людей, розширити їхні прагнення та покращити їх працевлаштування, одночасно вирішуючи нестачу робочої сили, підвищуючи конкурентоспроможність європейських компаній і реалізуючи потенціал цифрового та зеленого переходу.

Комісія має намір використати цей рік для мобілізації всіх відповідних зацікавлених сторін, включаючи європейські інституції та агентства, національні уряди, соціальних партнерів, державні служби зайнятості, постачальників освіти та навчання та компанії. Дії мають бути зосереджені на трьох пріоритетах.

По-перше, необхідно підвищити обізнаність щодо важливості розвитку навичок для окремих осіб, компаній і суспільства, а також необхідності сприйняття культури навчання протягом усього життя. Ми маємо збільшити не лише готовність компаній і держав інвестувати в навчання дорослих, але й готовність громадян брати участь у навчанні.

Вісімдесят відсотків тих, хто не навчається в ЄС, не навчаються, тому що вони не бажають цього робити, а точніше, не вірять у реальну потребу в цьому. Ми повинні створити середовище, яке підтримує навчання впродовж життя та дає людям змогу мати більший контроль над власним навчанням.

Корисними будуть інформаційно-просвітницькі кампанії та повідомлення щодо можливостей розвитку навичок та діяльності в Європі. У цьому, однак, слід наголошувати як на наскрізних, так і на технічних навичках: здатність до адаптації, «навчання вчитися» та вміння розв’язувати проблеми є ключовими для духу навчання впродовж життя, і їх слід заохочувати з початкової освіти.

По-друге, слід покращити якість навчання, його узгодження з потребами ринку праці та визнання та затвердження результатів навчання. Оскільки деякі країни працюють краще, ніж інші, ЄС має сприяти обміну передовим досвідом та знаннями. Конкретні ініціативи мають включати вдосконалення прогнозування навичок і сприяння використанню цифрових інструментів для визнання навичок (таких як цифрові значки).

По-третє, політики та соціальні партнери повинні вирішити проблему відсутності інвестицій у розвиток навичок. Це включає більше фінансування ЄС, більш ефективне використання, але цього, очевидно, буде недостатньо. Комісія має сприяти впровадженню індивідуальних облікових записів для навчання на національному рівні — з достатнім фінансуванням — відповідно до рекомендації ради 2022 року. Політики також повинні розглянути можливість дисконтування таких соціальних інвестицій з правил дефіциту в посиленому Пакті про стабільність і зростання, як це пропонує Антон Гемерійк.

Підтримка соціальної інтеграції

Під час Європейського року навичок слід також сприяти розвитку навичок як інструменту підтримки соціальної інтеграції. Завдяки навчанню дорослих особам, які не досягли успіху в початковій освіті, або тим, хто повертається на ринок праці після років відсутності через виконання обов’язків первинної медичної допомоги, можна дати другий шанс. Кваліфіковані громадяни насолоджуються не тільки кращими можливостями працевлаштування, але й ширшими можливостями для повної участі в суспільстві, будучи активними громадянами.

Комісія запропонувала віддати пріоритет деяким цільовим групам, таким як молодь, яка не працює чи не навчається, та мігранти (наприклад, для полегшення визнання кваліфікацій). Особливу увагу також слід приділяти тим, хто перебуває під загрозою бідності чи соціальної ізоляції, наприклад, через ініціативи щодо розвитку їхніх базових цифрових навичок, у світлі цілі ЄС до 2030 року, згідно з якою 80 відсотків громадян ЄС перетнуть цей поріг (трохи більше половини зараз).

Як зазначає комісія, Європейський рік навичок має також звернути увагу на гендерний розрив у науці та техніці. Лише 19 відсотків спеціалістів у галузі інформаційних та комунікаційних технологій і близько третини випускників у галузі науки, техніки, техніки та математики є жінками. Потрібні нові ініціативи для вирішення проблеми недостатньої представленості жінок у технологічних професіях. Якщо ЄС хоче досягти ще однієї мети до 2030 року, тобто працевлаштувати 20 мільйонів спеціалістів з ІКТ (проти лише 7,8 мільйонів у 2019 році), збільшення представництва жінок буде ключовим.

Нарешті, в контексті старіння європейського суспільства навчання впродовж життя відіграє життєво важливу роль у сприянні активному старінню. Майже всі країни-члени прийняли або ведуть переговори (як у Франції) щодо реформування своїх пенсійних систем для підвищення пенсійного віку. Подовження трудового життя має йти рука об руку із запобіганням старінню навичок і підвищенням добробуту на роботі — підвищення кваліфікації може позитивно сприяти цьому.

Автори: Софія Фернандесє старшим науковим співробітником Інституту Жака Делора (Париж) і директором Академії Нотр Європи . Її дослідження зосереджені на європейській зайнятості та соціальній політиці та європейському економічному врядуванні.

Джерело: Social Europe, ЄС

МК

Поделиться:

Схожі записи

Почніть набирати текст зверху та натисніть "Enter" для пошуку. Натисніть ESC для відміни.

Повернутись вверх